Exklusivt, äkta och rent samvete

Med gravyrtryckt ek från Sunda Rum kan man fortsätta inreda kontor och offentliga rum med ädelträ utan att träden tar slut eller att värdefulla naturmiljöer äventyras. Ekmönstret gravyrtrycks på äkta trä av furu och man sparar de ekar som annars skulle ha fällts. För naturen gör detta stor skillnad. Över tusen arter av insekter är direkt knutna till ekar i olika åldrar. Ekens liv är mycket långt, 500 år att växa upp, 500 år i sina bästa år och 500 år på ålderns höst när det sakta bryts ner. Under evolutionens lopp (från tiden då dinosaurierna levde) har samspelet mellan blommande växter, dit eken hör, och insekter och djur samevolverat. De europeiska ekskogarna är hårt trängda, eftersom dess virke har så högt värde. Det betyder av livsmiljöer för en rad djur och växter försvinner och flera arters existens blir hotad.

När man använder virke från barrskogar är det lättare att säkra den biologiska mångfalden. Arealerna av barrskog med uthålligt skötta skogar är helt enkelt mycket större.

Gravyrtryckt eksockel i kulör Lämmel från 
Sunda Rum, referens Lindome Församlingscentrum. 

 hem