Vad är Sunda Rum?

Varumärket Sunda Rum skapar sunda rum.

Varumärkeslöfte från Sunda Rum

Sunda Rum skapar sunda rum
Sunda Rum håller kvalitet
Sunda Rum följer och skapar trender
Sunda Rum engagerar sig i biologisk mångfald
Sunda Rum värnar naturkapitalet och inspirerar till hållbar livsstil

Rättigheter till mönster, tillverkningsmetod Zwahlenska Miljömetoden och varumärket Sunda Rum ägs av stiftelsen Sundare Liv. Denna stiftelse har ett allmännyttigt syfte att värna den biologiska mångfalden.

Än så länge är Sunda Rum ett koncept och varumärke. Licenstillverkning kommer att ske enligt Zwahlenska Miljömetoden enligt verkställandeplanen när pandemins grepp om vår vardag har lättat.

Alla bilder du ser på denna hemsida är verkliga interiörer med Sunda Rums produkter. Det du ser är prototyperna till framtida produkter som kommer att säljas via denna hemsida. Försäljning kommer att ske genom Sunda Rum.

 

 

 

 

hem