Unik bardisk

i ett unikt rum. Växthuset är en tuff miljö där du kan bygga snyggt och enkelt med trä. Växlande temperatur och hög luftfuktighet ställer krav på materialet. Just denna bardisk är byggd med prototypen till dekorationspanel Väddö. Sunda Rum och vår partner Akzo Nobel jobbar vidare med att kvalitetssäkra materialet så att panelen blir beständig och samtidigt fortsätter vara ett bra miljöval.

Bardisk i växthuset,  Ödevata Fiskecamps. 
Dekorationspanel Väddö från Sunda Rum.

 

hem